51292222 (41) 98+
واحد فروش

۱۶

ملات‌ها

ملات دیرگداز ماده‌ای است که توسط ماله کشی، غوطه وری، ریختن بین درزهای اجر و یا برای اتصال دادن اشکال دیرگداز استفاده می‌شود. وظیفه ملات پر کردن درزهای بین اجرها و متصل کردن آنها به یکدیگر است تا آنها را از حمله توسط سرباره مذاب و سایر عوامل حفظ کرده و یکپارچگی و سلامت کل سازه را حفظ کند. ملات نیز باید از لحاظ فیزیکی و شیمیایی با ترکیب اجر سازگار باشد. ملات باید دارای پایداری حرارتی بوده و نبایستی در حین خشک شدن یا حرارت انقباض زیاد و یا بادکردگی داشته باشد. انبساط حرارتی ملات باید بصورت تقریبی همانند آجر و یا شکل دیرگدازی باشد که برای اتصال آن استفاده می‌شود. درجه دیرگدازی ملات همچنین باید در حدی باشد که در دمای بالا ذوب نشود و یا از میان درزهای اتصالی روان نشود.

ملات‌های دیرگداز معمولا به دو دسته تقسیم می‌شوند: ملات با گیرش حرارتی و ملات با گیرش در هوا. ملات با گیرش حرارتی فقط هنگامی که تا دمای کوره حرارت داده می‌شوند یا اتصال سرامیکی مستحکم را ایجاد می‌کنند. ملات با گیرش در هوا از مواد دیرگداز مناسب با انتخاب ترکیب صحیح تهیه می‌شوند و بعد از خشک شدن بسیار سخت می‌شوند. چسب های شیمیایی خواص گیرش در هوا را ایجاد می کنند و استحکام اتصال را تا دمایی که اتصال سرامکی موثر واقع شود حفظ می‌کند.

شرکت فرآورده‌های نسوز آذرشهاب تولید کننده ملات با درصد آلومینای 80%-20% با قابلیت گیرش حرارتی و گیرش در هوا می باشد.