51292222 (41) 98+
واحد فروش

ref-mass

جرم های ریختنی بدون سیمان (NCC)

اگرچه توسعه جرم های ریختنی کم سیمان و خیلی کم سیمان گام مهمی برای جرمهای نسوز محسوب می‌شد، با این وجود افزودن میکروسیلیس در کنار سیمان کلسیم آلومیناتی باعث ایجاد فازهای نقطه ذوب پایین میشود. همین امر سبب افت کارکرد جرم نسوز در دماهای بالا می‌گردد. برای رفع این مشکل جرم های نسوز بدون سیمان با اتصال دهنده هایی نظیر آلومینای هیدراته و کلوئیدی، سیلیس کلوئیدی مطرح شدند که در آنها پیوند اجزا با پیوندهای سرامیکی، شیمیایی و سل-ژل بجای هیدراسیون فازهای کلسیم آلومیناتی می‌باشد. عمده اتصالات در این جرمها بعد از فرایند زینترینگ و با پیوندهای سرامیکی برقرار می‌شود. جرم های نسوز بدون سیمان دارای دانسیته بالا، تخلخل پایین و مقاومت به سایش و خوردگی بالایی هستند. در مقایسه با جرم های ریختنی خیلی کم سیمان، عملکرد دما بالای جرم های بدون سیمان بسیار بهبود پیدا کرده است. به لحاظ اقتصادی نیز جرم های بدون سیمان کم هزینه تر از جرمهای حاوی سیمان هستند.

سیلیکا سل از بایندرهای متداول برای جرم های ریختنی بدون سیمان است. سیلیکا سل یک سوسپانسیون پایدار پایه آب است که حاوی درصد مشخصی از ذرات سیلیکا می باشد. مکانیزم عملکرد سیلیکا سل به عنوان بایندر به این صورت است که این سوسپانسیون ذرات نسوز را احاطه کرده و بعد از ژلاسیون یک شبکه سه بعدی در اطراف ذرات نسوز ایجاد میکند. در طی فرایند خشک شدن گروه های هیدروکسیل روی ذرات سیلیکا با اتصال به همدیگر این ساختار سه بعدی را ایجاد میکنند. این ساختار ایجاد شده اطراف ذرات منجر به ایجاد استحکام مکانیکی می‌گردد.     

شرکت فراورده‌های نسوز آذرشهاب تولید کننده انواع جرمهای نسوز آلومینوسیلیکاتی در محدوده سیمان معمولی تا جرم های بدون سیمان میباشد. انتخاب نوع جرم و روش اعمال آن برحسب  محل کاربرد و دمای کارکرد انجام می‌شود.