51292222 (41) 98+
واحد فروش

۲۵

ویدئوها

تیزر معرفی شرکت

نمایشگاه فولاد تبریز – تیرماه 1402

مصاحبه مدیر عامل شرکت با انجمن فولاد آذربایجان در بیستمین نمایشگاه فولاد تبریز

تجلیل از مدیرعامل محترم شرکت فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز به عنوان واحد نمونه صنایع کانی غیرفلزی

مصاحبه مدیرعامل آذرشهاب با خبرگزاری نصر

آشنایی با آجرهای عایق نسوز  – دکتر زندی