51292222 (41) 98+
واحد فروش

کارگاه آموزشی شناخت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نسوز

در راستای دستور مدیریت محترم عامل و مدیران ارشد شرکت فراورده‌های نسوز آذرشهاب تبریز، طبق تقویم آموزشی مجموعه، کارگاه آموزشی شناخت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نسوز روز سه شنبه 24 آبان ماه 1401 در محل کنفرانس ساختمان اداری شرکت با تدریس جناب آقای دکتر زندی همکار محترم برگذار گردید.