51292222 (41) 98+
واحد فروش

سمینار تخصصی دیرگداز با حضور آقای دکتر نوربخش در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در محل شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز با حضور پرسنل و مدیران ارشد این شرکت برگذار شد.
این دوره آموزشی از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ با حضور کارکنان بخش های تولید، R&D و فروش و مدیران ارشد و مدیریت عامل جناب آقای حسن صدیقی برگزار شد. برای افراد حاظر در این دوره گواهی حضور در دوره صادر شد.