51292222 (41) 98+
واحد فروش

مدیر عامل محترم فراورده‌های نسوز آذرشهاب تبریز جناب آقای صدیقی و مدیران ارشد این شرکت

مدیر عامل محترم فراورده‌های نسوز آذرشهاب تبریز جناب آقای صدیقی و مدیران ارشد این شرکت طی مراسمی در تاریخ 22 دی ماه به مناسبت روز زن از پرسنل خانم با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.