51292222 (41) 98+
واحد فروش

J1

چشم انداز شرکت آذرشهاب

شرکت آذرشهاب تبریز در افقی میان مدت با توسعه شایستگی های تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری ، در جایگاه رهبر فنآوری صنعت نسوز کشور ، پیش ران توسعه تکنولوژی در صنعت نسوز خواهد بود.

در چنین افقی آذر شهاب تبریز شرکتی است صادرات محور و رقابت پذیر که محصولات با ارزش افزوده ی فناورانه را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند.