51292222 (41) 98+
واحد فروش

about

بیانیه رسالت شرکت آذرشهاب

شرکت فراورده‌های نسوز آذرشهاب تبریز در سال ۱۳۷۴ درمحدوده شهر تبریز راه اندازی و در طی سه دهه تلاش پیگیر و هوشمندانه هم اینک در زمره‌ی شرکتهای تعیین کننده در صنعت نسوز محسوب می‌شود.
شرکت آذرشهاب با درک عمیق از نیاز صنایع داخلی، توسعه فناوری و تولید محصولات خاص و تکنولوژی محور، تامین نیازهای فناورانه صنایع مادر کشور و کاهش نیاز به واردات محصولات نسوز را ماموریت اصلی خویش قلمداد می‌کند.
بدون تردید تحقق این ماموریت ارزشمند نیازمند خلق قابلیتها و شایستگیهای درونی است که توان حرکت در مرزهای دانش و تکنولوژی و استانداردهای کیفیت جهانی را در این واحد تولیدی ایجاد نماید. در این مسیر مهمترین قابلیتهای استراتژیک مورد نظراین شرکت عبارتند از :

– انعطاف پذیری، توان سازگاری وانطباق با تحولات و روندهای بازار و صنعت
– توسعه یادگیری سازمانی با تمرکز به توانمندسازی سرمایه های انسانی در مرزهای جهانی
– توسعه فعالیتهای نوآورانه تحقیق و توسعه در مسیر دستیابی به سرآمدی در ارزش افزوده

ما عمیقا باور داریم که این قابلیتها تنها در سایه رهبری استراتژیک و توسعه کلیه زیرسیستمهای دخیل در زنجیره ارزش تولید با مدیریتی مبتنی بررویکرد سیستمیک حاصل خواهد آمد.
پیش ران اصلی تمام فعالیتها و استراتژیهای شرکت آذرشهاب سرمایه‌های انسانی دانشی، با انگیزه، خلاق و مسئولیت پذیری است که همواره قابلیتهای خود را در مسیر توسعه سیستم ارتقا می دهند و با نوآوری و مشارکت حداکثری فرصتهای جدیدی را برای کسب و کار شرکت خلق می کنند.