51292222 (41) 98+
واحد فروش

۴۹-(۱)

تحقیق و توسعه (واحد R&D)

باتوجه به سند چشم انداز شرکت آذرشهاب :


“شرکت آذرشهاب تبریز در افقی میان مدت با توسعه شایستگی های تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری ، در جایگاه رهبر فنآوری صنعت نسوز کشور ، پیش ران توسعه تکنولوژی در صنعت نسوز خواهد بود.”


دپارتمان تحقیق و توسعه و فعالیتهای استراتژیک این حوزه محور اصلی توسعه استراتژیک شرکت را تشکیل می‌دهد. از استراتژیهای اختصاصی دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • مطالعه و بررسی روندهای تغییر و توسعه تکنولوژی نسوز در سطح جهانی با هدف انتقال آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک
  • مطالعه و شناسایی نیازهای صنایع مادر در مورد محصولات خاص با پایه تکنولوژی و تعریف پروژه‌های R&D در این خصوص
  • شناسایی و توسعه پروژه‌های R&D مبتنی بر نیازهای صنایع در قالب برنامه سالانه
  • شناسایی محصولات پایه وارداتی صنعت نسوز و طراحی و اجرای پروژه‌های R&D برای رفع نیاز به واردات
  • توسعه تحقیقات مستمر در زمینه بهبود محصولات و جایگزینی مواد اولیه جدید با رویکرد ارتقای بهره‌وری
  • شناسایی رویدادهای علمی مهم داخلی و خارجی صنعت نسوز و شرکت در آنها برای انتقال آخرین دست یافته‌های علمی
  • کاربست استراتژی Open Innovation Systems بمنظور بهره‌مندی از ظرفیتها و پتانسیلهای علمی و فناوری خارج شرکت
  • برگزاری برنامه‌های مستمر انتقال دانش در قالب شیوه‌های مختلف آموزش و توانمندسازی
  • مستندسازی نظام‌مند و علمی داراییهای تکنولوژیک شرکت
  • توسعه مستمر تکنولوژی سخت و تجهیزات تحقیق و توسعه

هم اینک دپارتمان R&D بعنوان پیش‌ران اصلی توسعه استراتژیک شرکت بر روی بیش از چندین پروژه‌ی مهم تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای صنایع مادر و روندهای صنعت فعالیت می‌کند و در کنار نظام تولید و توسعه ماموریت خلق مزیتهای رقابتی مبتنی بر شایستگیهای فناورانه را برای شرکت آذرشهای ایفا می‌کند.