51292222 (41) 98+
واحد فروش

بازدید دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای تبریز از شرکت فراورده های نسوز آذرشهاب تبریز


در این بازدید آقای مهندس صدیقی مدیرعامل محترم شرکت در مورد تاریخچه ، ظرفیت تولید و چشم اندازهای آتی صنعت نسوز و همچنین مطالبی جهت انگیزه بخشی به جوانان دانشجو بیان فرمودند.

در ادامه دانشجویان از خط تولید شرکت بازدید نموده و آقای دکتر زندی همکار شرکت و مدرس دانشجویان مطالب فنی را برای دانشجویان شرح دادند.