آذر شهاب تبریز

آدرس دفتر:

تبریز، خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه مجتمع تجاری میلاد، طبقه ۳، واحد .

تلفن: ۱۱ ۳۵۵۱۲۹۱۰ ۰۴۱

فکس: ۳۵۵۱۸۴۴۱-۰۴۱

موبایل: ۰۹۱۰۴۰۰۷۱۴۱

آدرس کارخانه:

جاده تبریز-آذرشهر،کیلومتر۵ جاده جزیره اسلامی.

تلفن: ۲۷ ۳۳۴۶۷۵۲۱ ۰۴۱

فکس: ۰۴۱۳۳۴۶۷۲۴۷

موبایل: ۰۹۱۰۴۰۰۷۱۴۱

آدرس ایمیل ما:

از طریق ایمیل نیز با ما در ارتباط باشید...